• پدیده جنگ همواره غلط و محکوم بوده، قربانی این پدیده همیشه ملت‌ها بوده‌اند.

  پدیده جنگ همواره غلط و محکوم بوده، قربانی این پدیده همیشه ملت‌ها بوده‌اند.

  اسماعیل هوراندی: سایه شوم جنگ از اولین روزهای تاریخ بشریت وجود داشته و اکنون نیز در قرن بیست و یک ، کشور یا تفکری برای تحمیل نظر خود بر ملت و دولت دیگر متوسل به زور می شود. همیشه باید در نظر داشته باشیم که بروز جنگ یک بازنده بیشتر نداشته و آنهم مردم بی

 • کفه درآمد بازار بیشتر به سمت مالکین سنگینی می کند

  کفه درآمد بازار بیشتر به سمت مالکین سنگینی می کند

  اسماعیل هوراندی روابط مربوط به اجاره در کشور ما بواسطه فراگیری و کثرت جمعیت مستاجرین همیشه محل مناقشه و از موضوعات مورد بحث و ایراد سخن بوده است و با توجه به ارتباط موضوعی با رشته حقوق خصوصی ارائه نظر در خصوص روابط حقوقی این مطلب از حیطه تخصصی بنده خارج می باشد. لیکن بُعد

 • تحلیلی بر برنامه همکاری جامع چین و ایران برای 25 سال آینده/

  تحلیلی بر برنامه همکاری جامع چین و ایران برای 25 سال آینده/

  توافقنامه چین و ایران هیچ جای نفوذ و استعمار ندارد/ برای پیشبرد اهداف سیاسی و اقتصادی ایران کاملا مطلوب و پسندیده است اسماعیل هوراندی کارشناس ارشد حقوق بین الملل نوشت: این برنامه که در بهمن سال ۱۳۹۴ با سفر رییس جمهور چین که در آن سال همراه با بوق و کرنای توپخانه ای رسانه ای